HOME ABOUT... USVIDEOSFESTIVALSPICSPRESSCONTACT
Live dates!
NOV
03

DUDLEY
NOV
04
JUST THE TONIC
NOTTINGHAM
NOV
06
PUNCH DRUNK
BLYTH
NOV
07
PUNCH DRUNK
CRAMLINGTON
NOV
08
PUNCH DRUNK
ASHINGTON
NOV
09

ELTHAM
NOV
10

PETERSFIELD
NOV
15

SANDBACH
NOV
16
BABY BLUE/COMEDY CENTRAL
LIVERPOOL
NOV
17
BABY BLUE/COMEDY CENTRAL
LIVERPOOL
NOV
18
BABY BLUE/COMEDY CENTRAL
LIVERPOOL
NOV
24

SHEFFIELD
NOV
25
LAST LAUGH
SHEFFIELD
NOV
29

LONDON
NOV
30

OCKHAM